Trẻ ăn không tiêu, biếng ăn, đầy hơi là hiện tượng phổ biến và làm bố mẹ luôn lắng. Nỗi lo này sẽ được xóa tan nhờ tinh dầu hương thảo. Hãy sử dụng tinh dầu hương thảo mỗi ngày để hệ tiêu hóa của trẻ được tốt hơn. Trẻ biếng ăn,