Phòng làm việc ở ngân hàng có mùi hôi xuất hiện là điều bình thường.mùi ở đây khá đặc trưng và khó khử. Với đèn xông và tinh dầu cam hương không còn là vấn đề. Các văn phòng làm việc ở ngân hàng phải đối mặt với mùi khó chịu nhất